Proszę czekać...

Imię/Nazwisko
Komentarz
 
Liczba pozostałych znaków: 300.
Nazwa
Wybierz składniki z listy
Alkohol
Wina:
Wódki:
szukaj
Sok
Soki:
Syropy:
szukaj
Likier
Likiery:
szukaj
Dodatki
Dodatki:
Owoce:
szukaj

Przepis na Regulamin

Sklep online działający w ramach serwisu internetowego Akademiadrinkow.pl, prowadzony jest przez: , z siedzibą w Strykowie, Tymianka Lipa 20a.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

   1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie akademiadrinkow.pl
   2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony akademiadrinkow.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
   3. Przyjęcie do realizacji zamówienia.

             1. w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
             2. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia
             3. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

   4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
   5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
   6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
   7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon - na życzenie klienta podczas wypełniania formularza zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
   8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem [email protected].
   9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Akademiadrinkow.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  2. Ceny towarów

   1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
   2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
   3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
   4. Koszty dostawy zostaną doliczone do całości zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie zamówienia.


3. Czas realizacji zamówienia

   1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu. Termin realizacji zamówień to 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia przy przesyłkach pobraniowych lub 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty przy płatności przelewowej na konto sklepu lub kartą płatniczą.
   2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
          * Sposoby i czas dostawy w Polsce

              * Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2 dni robocze
              * Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych
              * kurier UPS Express Saver, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy

          * Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej:

              * Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych
              * kurier UPS Trans Border, przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych

          * Sposoby i czas dostawy poza Unię Europejską:

              * Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni
              * Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie

   3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Formy płatności

   1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
         1. płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier,
         2. kartą kredytową: należność pobierana podczas finalizowania formularza zamówienia,
         3. przelewem bankowym na konto sklepu,
   2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą kredytową.

5. Reklamacje

   1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
   2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
   3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

             1. wad fabrycznych,
             2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu pod warunkiem spisania protokołu w obecności doręczyciela Poczty Polskiej lub kuriera poczty kurierskiej
             3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

      W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem sklepu:

     
      Tymianka Lipa 20a
      95-010 Stryków


      Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową lub paragon.
      Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
   5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.


  6. Prawo odstąpienia od umowy

   1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
   2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.
   3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


7. Postanowienia końcowe

   1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
   2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
   4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2009.
   5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Akademiadrinkow.pl

Jeśli masz pytania, z przyjemnością na nie odpowiemy. Napisz do nas.
E-mail
Treść
pytania

Jakim typem imprezowicza jesteś?

Zobacz, czy Twoi znajomi dobrze czują się w Twoim towarzystwie! Rozwiąż Quiz!
Skomponuj najlepsze drinki we własnym domu. Zaskocz swoich znajomych. Kup profesjonalne artykuły barmańskie!